SẢN PHẨM CHÍNH

Bột nhôm (Hydroxit nhôm)
Bột nhôm (Hydroxit nhôm)
Ôxit nhôm - AL2O3
Ôxit nhôm - AL2O3
Phèn nhôm sulfate - Al2(SO4)3
Phèn nhôm sulfate - Al2(SO4)3
Phèn nhôm sulfate - Al2(SO4)3
Phèn nhôm sulfate - Al2(SO4)3
Phèn chua (Phèn kép xay)
Phèn chua (Phèn kép xay)
Phèn chua (Phèn kép cục)
Phèn chua (Phèn kép cục)
Caustic Soda Flakes NaOH (Xút vảy)
Caustic Soda Flakes NaOH (Xút vảy)
Xút lỏng NaOH
Xút lỏng NaOH
Poly Aluminium Chloride PAC
Poly Aluminium Chloride PAC
Polymer Anion
Polymer Anion
Polymer Cation
Polymer Cation
Mật rỉ đường
Mật rỉ đường
Axit Sunfuric - H2SO4
Axit Sunfuric - H2SO4
Javel – NaCLO
Javel – NaCLO
Silicate lỏng -Thủy tinh lỏng
Silicate lỏng -Thủy tinh lỏng
Ôxy già H2O2
Ôxy già H2O2
Chlorine - Ca(OCl)2
Chlorine - Ca(OCl)2
HCl - Acid hydrocloric
HCl - Acid hydrocloric
Cồn công nghiệp
Cồn công nghiệp
Cồn thực phẩm
Cồn thực phẩm
Nước cất
Nước cất
Phân đạm SA
Phân đạm SA
Amoniac-NH4OH
Amoniac-NH4OH
Axit Nitric-HNO3
Axit Nitric-HNO3
Phèn nhôm lỏng
Phèn nhôm lỏng
Phèn cao su
Phèn cao su
Soda Ash Light Na2CO3
Soda Ash Light Na2CO3
HF – Axit flohydric
HF – Axit flohydric
Vôi Ca(OH)2
Vôi Ca(OH)2